...
... ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | ที่อยู่ หมู่ 7 ถนนนีระพันธ์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240 โทรศัพท์ 043-009857 โทรสาร 043-009857 ...
...
นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์
นายก อบต.จระเข้

2020/10/01

...

ประกาศต่างๆ

...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

...

กิจกรรมต่างๆ

...
...

ข่าวสาร

...
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 2019-06-16 04:27:56 คู่การบริการสำหรับประชาชน 2019-04-24 20:00:49 ประกาศคู่มือการบริการสำหรับประชาชน 2019-04-24 15:35:34 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) 2019-04-24 15:17:12 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.จระเข้ อันต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2018-12-20 20:09:06 ประกาศ ให้ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ที่ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อบต.จระเข้ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ แลพยื่นแบบแสดงรายการ 2018-12-20 20:08:20 ประกาศ ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.จระเข้ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายกราในการแบบพิมพ์ 2018-12-20 20:07:23 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 2018-12-20 19:53:35 ดูทั้งหมด
...